Обслужване на клиенти:

+359 882 619 276

Безплатна доставка

за поръчки над 50 лв

Условия на ползване

 

1. Условия на ползване на магазина

Уважаеми клиенти, нашата фирма извършва доставки до дома за цяла България! Стойността на доставката е само 4,20 лв! Доставките се осъществяват от нашия партньор – куриерска фирма "Спиди". Времето за доставка е не повече от 1-2 работни дни от момента на поръчката. Плащането се извършва в брой при получаване на доставката от куриера с наложен платеж. При доставка в Събота - поръчките се получават от офис на Спиди.

Важна информация: За избягване на възможни проблеми с изпълнение на вашата поръчка, моля при оформянето акуратно и внимателно да попълните всички необходими данни: е-майл, име, правилен телефонен номер, код на града и точен адрес на доставка.

След оформяне на поръчката молбата ни е да бъдете достъпни на указания телефон. С клиенти, оформили поръчката до 15.00 часа, ще се свържeм или ще получите SMS още на същия ден, а при оформяне на поръчката след 15.00 часа - на следващия работен ден.

Ако се затруднявате с оформяне на поръчката онлайн, може да я оформите и на указаните телефони или на email: poliboy.bulgaria@gmail.com

2. Връщане на стока

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

1. Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.
2. Потребителят е длъжен да информира ПРОДАВАЧА за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение в писмен вид.

- За целта Потребителят следва да използва Формуляр за връщане, който да изпрати на ел.адрес: poliboy.bulgaria@gmail.com

Във Формуляра за връщане на стока се посочва банковата сметка, по която ПРОДАВАЧЪТ следва да възстанови платената сума.

Стоката следва да се върне на ПРОДАВАЧА в състоянието, в което е била доставена на Потребителя. Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

Адрес за връщане на стоката: град Варна, ЗПЗ, ул. Перла 26, Логистичен парк Варна, сграда А1, за фирма Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД.

3. Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:
- стоката е в оригиналната си опаковка, да не се слагат никакви залепващи материали непосредствено върху нея;
- стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
- стоката е окомплектована с всички аксесоари,гаранционна карта, указания и инструкции;
- приложена е фактура /касов бон/, с която стоката е получена;

Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от ПРОДАВАЧА явни дeфекти на стоката. Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесет дневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

3. Замяна на стока
 

Замяната на стоката означава, че Потребителят желае да върне на ПРОДАВАЧА вече доставена му стока поради:

- констатиран от Потребителя фабричен дефект и да получи идентична на върната стока;
- желание от Потребителя стоката да бъде подменена с идентична/по цвят,  предназначение или др.характеристики/

Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна устно по телефон или в писмен вид на ел. адрес: poliboy.bulgaria@gmail.com

Искането за замяна в случаите, когато Потребителят желае стоката да бъде подменена с идентична /по цвят,  предназначение или др.характеристики/ следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.
Разноските по връщането на стоката до ПРОДАВАЧА с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от ПРОДАВАЧА явни недостатъци на стоката.
 

4. Поверителност на личните данни

КОИ СМЕ НИЕ?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в „ТИ ЕЙЧ БИ ДИСТРИБЮШЪН“ ООД.

„ТИ ЕЙЧ БИ ДИСТРИБЮШЪН” ООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103144672, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Перла“ No 42, Логистичен Парк Варна, сграда А1 представлявано от Янко Янев и Веселина Янева, в качеството им на Управители, тел. 052/731187; 0882 619 276, e-mail: office@thbd-bg.com, и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Адрес: гр. Варна, ул. „Перла“ No 26, Логистичен Парк Варна, сграда А1, тел.: 052/731253 e-mail: sales@thbd-bg.com

“ТИ ЕЙЧ БИ ДИСТРИБЮШЪН” ООД УВАЖАВА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративните ни Политики.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТИКИТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

Тези Политики на поверителност имат за цел да Ви представят изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на  “ТИ ЕЙЧ БИ ДИСТРИБЮШЪН” ООД (наричано оттук нататък ТИ ЕЙЧ БИ), включително:

- Какви лични данни събираме за Вас?

- Каква е целта на тяхното събиране?

- За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?

- С кого споделяме Вашите лични данни?

- Как Ви уведомяваме за промяна на нашите Политики на поверителност?

- Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоя Ви на нашата уеб страница по-добър?

- Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тези Политики на поверителност “ТИ ЕЙЧ БИ” декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Например непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА ТИ ЕЙЧ БИ ЗА ВАС?

За да Ви предостави ефективен достъп до своите продукти/услуги, ТИ ЕЙЧ БИ събира следната информация за Вас:

- Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес - при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб страница, попълване на формата за даване на мнения и/или коментари;

- Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб страница - IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб страницата;

- Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ТИ ЕЙЧ БИ ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни. ТИ ЕЙЧ БИ събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание. ТИ ЕЙЧ БИ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя чрез предоставяне на писмена декларация-съгласие на ТИ ЕЙЧ БИ, чрез посещение на място в наш офис или при регистрация на уеб страницата ни. Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде оттеглено като посетите някой от нашите офиси, както и чрез изпращане на имейл до: sales@thbd-bg.com

ТИ ЕЙЧ БИ обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

ТИ ЕЙЧ БИ може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

- За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от ТИ ЕЙЧ БИ;

- За да Ви предоставим достъп до нашата уеб страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;

- За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;

- За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

ПО КАКЪВ НАЧИН ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

За да предостави продукти и услуги, ТИ ЕЙЧ БИ обработва (събира) предоставените от Вас лични данни по следните начини:

- чрез попълване на формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители и представители на ТИ ЕЙЧ БИ. Формулярите се предоставят и попълват в свободна форма, предоставена Ви на хартиен или електронен носител;

- чрез посещение на уеб портала за използване на услугите на онлайн платформата за поръчки;

- при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;

- чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб портала на ТИ ЕЙЧ БИ;

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ ПРЕДИ ДА ГИ УНИЩОЖИМ?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен. Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 6 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

НА КОГО МОЖЕМ ДА ПРЕДАВАМЕ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ЛИЧНИ ДАННИ?

ТИ ЕЙЧ БИ се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или пред-договорни отношения с Вас е възможно ТИ ЕЙЧ БИ да разкрие личните Ви данни на следните лица:

- Дружества, предоставящи куриерски услуги;

- Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб страница;

- Публични органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции;

- Банки и финансови институции в страната и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;

- Застрахователни и презастрахователни дружества по кредити и кредитни линии, отпускани от ТИ ЕЙЧ БИ;

- Адвокати, одитори, нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;

- Трети лица - дружества за събиране на вземания;

- Контрагенти на ТИ ЕЙЧ БИ за изпълнение на задълженията си, като например ИТ компании, логистика, телекомуникация, инкасо, печатни услуги, маркетинг, доставчици на карти и други.

Всяко предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

ИМА ЛИ ДРУГИ СЛУЧАИ, В КОИТО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

- По искане на физическото лице, предоставило данните, обект на защитата на лични данни;

- По искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

ПРОФИЛИРАНЕ - ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Този сайт използва бисквитки. „Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб страницата ни. В случай че имате достъп до тази уеб страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

- Правото на достъп до личните данни, които ТИ ЕЙЧ БИ обработва за Вас и да получите копие от тях;

- Правото да искате от ТИ ЕЙЧ БИ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на sales@thbd-bg.com;

- Правото да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;

- Правото да искате заличаване, т.е. изтриване, на личните Ви данни от ТИ ЕЙЧ БИ, в случай че са налице условия за това;

- Правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;

- Правото да възразите срещу предоставянето на личните Ви данни на трети лица, като изпратите имейл до: sales@thbd-bg.com;

- Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, например за маркетинг, като изпратите имейл на : sales@thbd-bg.com;

- Правото да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;

- Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

КАКВО ЗНАЧИ ВСЯКО ОТ ГОРНИТЕ ПРАВА?

Право на достъп до личните данни

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни. Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Вие имате правото да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин, Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор. Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество, това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Промени в Политикитe на поверителност

За всички извършени промени в тeзи Политики на поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща. Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение, ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на ТИ ЕЙЧ БИ. Политиките на поверителност са приети от ТИ ЕЙЧ БИ и са в сила от месец май 2018 г.

ПОЛИТИКА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Общи положения „Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб страницата ни. В случай че имате достъп до тази уеб страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на "бисквитките" на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на "бисквитките" ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на "бисквитки"

Браузърът Ви позволява да изтриете всички "бисквитки" по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. С това отделни функции на уеб страницата ни могат вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас

В този раздел можете да намерите общ преглед на "бисквитките", които използваме.

Абсолютно необходими бисквитки

Определени "бисквитки" са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб страницата ни. Тази категория включва:

– "Бисквитки", които идентифицират или удостоверяват нашите потребители;

– "Бисквитки", които временно съхраняват определени потребителски данни (напр. съдържание на онлайн формуляр);

– "Бисквитки", които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене или настройки за език);

– "Бисквитки", които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.

Аналитични „бисквитки”

Използваме аналитични "бисквитки", за да регистрираме поведението на потребителите (напр. кликване върху банери на рекламите и въведени заявки за търсене) и да оценим статистически тези действия.

Анализ на уеб пространството

Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания. За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел. Потребителските профили, създадени от тези инструменти с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават веднага след събирането им. Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели. По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента. Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и следователно е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър. Освен това, като цяло можете да предотвратите създаването на потребителски профили като деактивирате използването на бисквитки.

Google Analytics

Google Analytics се предлага от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ползваме Google Analytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите.

Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси. Можете да възразите срещу събирането и обработването на данните ви като изтеглите и инсталирате приставка за браузър от следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация за условията на ползване на нашия сайт, моля пишете ни на poliboy.bulgaria@gmail.com